NBEren Batzar Nagusiak ekonomia sozial eta solidarioari buruzko lehen ebazpena hartu du

27 apirila, 2023 | Kategoriarik gabe

2022ko uztailean eta abenduan New Yorken antolatutako ekitaldien ondoren, Nazio Batuek garapen jasangarrirako ekonomia sozial eta solidarioa (ESS) sustatzeari buruzko lehen ebazpena hartu zuten 2023ko apirilaren 18ko Batzar Nagusian.

Ebazpenak honela definitzen du ESS: “interes kolektibo edo orokorreko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-jarduerak egiten dituzten enpresak, erakundeak eta bestelako entitateak, honako printzipio hauetan oinarritzen direnak: borondatezko lankidetza eta elkarren arteko laguntza, gobernantza demokratikoa edo parte-hartzailea, autonomia eta independentzia, eta pertsonen lehentasuna eta gizarte-helburua kapitalaren gainean, soberakinen edo irabazien banaketan eta erabileran”. Kooperatibak ESSren zati direla onartzen du -elkarteekin, mutualitateekin, fundazioekin, enpresa sozialekin, autolaguntzako taldeekin eta “beren balio eta printzipioen arabera diharduten beste erakunde batzuekin”-.

Testuak onartzen du ekonomia sozialak eta solidarioak Garapen Iraunkorreko Helburuak lortzen lagun dezakeela, batez ere enpleguari eta lan duinari dagokienez, gizarte-zerbitzuak emateari dagokionez, hala nola osasunarekin eta arretarekin, hezkuntzarekin eta lanbide-heziketarekin, ingurumena babestearekin, baita jarduera ekonomiko jasangarriak sustatuz, genero-berdintasuna sustatuz eta emakumeak ahalduntzeari dagokionez ere.

Ebazpenak NBEko estatu kideak animatzen ditu estrategia, politika eta programa nazionalak, tokikoak eta eskualdekoak sustatu eta aplikatzera, esparru juridiko espezifikoen, estatistika nazionalen, pizgarri fiskalen eta kontratazio publikoaren, ikerketa- eta ikerketa-planen eta -ekimenen bidez ESS babesteko eta sustatzeko, eta, horretarako, enpresa-ekimenari eta negozioei laguntzeko. Testuak, halaber, dei egiten die alde anitzeko, nazioarteko eta eskualdeko finantza-erakundeei eta garapen-bankuei ekonomia sozial eta solidarioari laguntzeko, baita garapen-fase guztietara egokitutako finantza-tresna eta -mekanismo berrien bidez ere.

Halaber, dokumentuak idazkari nagusiari eskatzen dio txosten bat presta dezala, UNTFSSErekin lankidetzan, ebazpen honen aplikazioari buruz, kontuan hartuta ekonomia sozialak eta solidarioak Garapen Iraunkorrerako 2030 Agenda lortzeko egiten duen ekarpena eta indarberritze inklusiboa, enpleguan aberatsa, erresilientea eta iraunkorra azpimarratuz.

Ekonomia soziala eta solidarioa garapen jasangarrirako sustatzeari buruzko ebazpena (A/77/L.60)

Iturria: ACI