Gobernuak Gizarte Ekonomiaren Lege Integralaren Aurreproiektua eta Gizarte Ekonomiaren Espainiako Estrategia 2023-2027 onartu ditu

27 apirila, 2023 | Kategoriarik gabe

Joan den apirilaren 11n, Ministroen Kontseiluan, Gizarte Ekonomiaren sektorearentzat oso garrantzitsuak diren bi ekimen onartu ziren: Gizarte Ekonomiaren Espainiako Estrategia 2023-2027 eta Gizarte Ekonomiaren Lege Integralaren Aurreproiektua. Azken horrek Gizarte Ekonomiari buruzko 5/2011 Legea, Kooperatibei buruzko 27/1999 Legea eta Gizarteratze Enpresen Erregimena Arautzeko 44/2007 Legea aldatzen ditu.

Bi proiektuak lankidetza estuan landu dira Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioko eta CEPESeko taldeen artean azken hilabeteetan. Ekonomia Sozialaren Espainiako Estrategian 16 ministeriotako eta autonomia erkidegoetako ordezkariek, erakunde sindikalek eta adituek ere parte hartu dute, Ekonomia Soziala Sustatzeko Kontseiluaren bidez.

Ekonomia soziala eta haren eragileak bultzatzea, gizarteari egindako ekarpena aberastasunaren birbanaketari, balioei eta ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-iraunkortasunari dagokienez baloratzea dira estrategia berriaren ardatzak. Estrategia horrek aurrekoarI jarraipena ematen dio (2017-2020), eta bat dator Agenda 2030en eta Ekonomia Sozialaren Europako Ekintza Planaren helburuekin.

Estrategia berri hori osatzen duten 4 ardatz estrategiko, 30 jarduera-ildo eta 100 ekintza baino gehiago identifikatu dira.

Hauek dira lehentasunezko lau ardatzak: Gizarte Ekonomiaren ikusgarritasuna eta parte-hartze instituzionala; Lehiakortasunaren hobekuntza; Ekimena eta sortzen ari diren sektoreak, eta Gizarte eta lurralde iraunkortasuna.

Gizarte Ekonomiaren Lege Integralaren aurreproiektua

Bestalde, Gizarte Ekonomiaren Lege Integralaren aurreproiektua, Gobernuaren arabera, “pertsonek eta helburu sozialak lehentasuna duten eredu ekonomiko horren potentzial guztia kapitalaren gainetik garatzeko” sortu da. Arau horrek Espainiako Gizarte Ekonomiaren legezko ekosistema osatzen duten lege nagusietako hiru aldatzen ditu, hala nola Gizarte Ekonomiari buruzko martxoaren 29ko 5/2011 Legea, Kooperatibei buruzko uztailaren 16ko 27/1999 Legea eta Gizarteratze Enpresen Araubidea Arautzeko abenduaren 13ko 44/2007 Legea.

Martxoaren 29ko 5/2011 Legeari dagokionez, CEPESek aspalditik aldarrikatzen zuen Europan jada aintzatetsita zeuden enpresa-formula batzuk, hala nola gizarte-enpresak, sartzeko beharra. Arau berriak Gizarte Ekonomiaren printzipioekin bat egiten duten eta etekinen %95 enpresan berrinbertitu behar duten enpresak dira.

Beste alderdi garrantzitsu bat, gizarte-ekimeneko enplegu-zentro berezien araudi berria sartzea zen, izaera kapitalistako enplegu-zentro berezietatik bereizia.

Iturria: CIRIEC