Gizarte Ekonomiaren Atlasa

Euskal Herriko datu sozioekonomikoak klik batean bistaratu, kontsultatu eta deskargatzeko ataria da. Gure herriaren argazkia eskaintzen digu, udalerrikako, eskualdekako eta herrialdekako errealitateak hurbilduz, baita Euskal Herria Europa eta munduan kokatuz ere.

Ikusi

Arlo
Sozio-ekonomikoa

Gizarte Ekonomiako entitateei eta beren inguru sozioekonomikoari buruzko datu ekonomiko eta soziolaboralak jasotzen dira atal honetan, erakunde eta urte ezberdinetarako.

Ikusi

Arlo
Juridiko-politikoa

Euskal Gizarte Ekonomian eragina duten legedi, arau eta politika publikoak eskuragarri daude atal honetan, lurralde maila ezberdinetarako (Lurralde Historikoak, Autonomia Erkidego, Europa, etab.).

Ikusi

Arlo
Zientifiko-akademikoa

Gizarte Ekonomiaren inguruko produkzio akademiko-literarioa aurkituko duzu atal honetan (bertako zein nazioarteko argitalpenak, txostenak, ikastaroak, eta abar).

Ikusi