GJH 8a eta Ekonomia Sozial eta Solidarioa

14 ekaina, 2024 | Kategoriarik gabe

Duela gutxi, GEEBk txosten bat argitaratu du 8. GJHri buruz (“lan duina eta hazkunde ekonomikoa”) eta ekonomia sozial eta solidarioarekin duen harremanari buruz. 2023an egin zen azterketa baten jarraipena da, ESSak GJHen lorpenean duen papera aztertzen zuena eta Euskadiren kasuari aipamen berezia egiten ziona.

Bigarren txostenean, 8. GJHren eta Ekonomia Sozial eta Solidarioaren arteko harremanean oinarritzen da azterketa. Kasu honetan, sektorearen zeregina oso garrantzitsua da, dituen ezaugarriak direla eta, zuzenean bat baitator planteatutako helburuarekin. ESSko erakundeek lan duina egiten laguntzen dute, eta, askotan, baztertuak izateko arriskuan dauden pertsonak lan-merkatuan sartzen laguntzen dute. Gainera, tokiko garapen ekonomikoa eta enpresa-garapena sustatzen dute, eta jarduera ekonomiko jasangarriak sor ditzakete ekoizpen- eta zerbitzu-alorretan.

ESSren eta GJH 8ren arteko korrelazio handia dela eta, lan honen helburua da ESSk helburu hori lortzeko betetzen duen funtsezko zeregina aztertzea, baita GJH 8ak beste helburu batzuekin duen lotura aztertzea ere. Gainera, ESSren sektoreak Euskadin duen garrantzia kontuan hartuta, beste helburuetako bat da gure lurraldeko gizarte-ekonomiaren sektorean helburu horrekin lotutako jardunbide egokien adibideak aztertzea.

Ikerketa honetan erabilitako metodologia bi zatitan banatzen da. Lehenik eta behin, azterketa bibliografiko bat egin zen, GJHekin eta ekonomia sozial eta solidarioarekin lotutako oinarri teorikoak finkatzeko. Bigarren zatian, gure lurraldeko jardunbide egokien adibideak bilatu ziren, lan duina eta hazkunde iraunkorra sustatzeko.

Lan hau GEEBk 2023an aurkeztutako txostenaren jarraipena da.

Txostena hemen

Iturria: OVES/GEEB