Gizateak 2018ko Gizarte-txostena aurkeztu du

30 iraila, 2019 | Kategoriarik gabe

Zenbait datu esanguratsu jasotzen dira, hala nola 2018 urtean GIZATEAra atxikituriko Gizarteratze Enpresetan 1.204 langile; horietatik, 777 gizarteratze eta laneratze prozesuan aurkitzen zirela, 22 milioi euro baino gehiagoko fakturazioa izan zutela urte berean eta 7.873,30 euroko urteko itzulkina egin zietela administrazio publikoei gizarteratze-postu bakoitzeko.

2018 Gizarte-txostenean irakurtzen den bezala, 2017an baino bi enpresa gutxiago egonik ere (40; lehen, 42 zeuden), sendotu egin da aurreko bi ekitaldien bilakaera positiboa enpresen adierazle ekonomiko eta sozial nagusietan. Jarraian horietako batzuk laburbiltzen dira:

  • Laneratzeko lanpostuen  hazkundea  2018an  indartu  zen,  2017aren  aldean  % 8,6ko hazkundea izaki, % 13,5ko hazkundea 2016aren aldean, eta % 21ko hazkundea 2015aren aldean.
  • Sektoreak sortutako  enpleguek  ere  gora  egin  dute  2018an,  batez  ere  baz terketa-egoera edo -arriskuan dauden pertsonena: elkartutako lanera-tzeko enpresek 2018an 1.204 pertsona enplegatu zituzten, eta horietatik 777 laneratzeko prozesuan, horrela, 2018a izan da laneratzeko prozesuan dauden pertsona gehien enplegatu diren urtea.
  • 2018an, laneratzeko Euskadiko enpresetan ibilbidea amaitu duten pertsonak ohiko enplegura sartzeko tasa egonkorra izan zen: ibilbidea amaitu zuten laneratzeko enplegatuen % 66 ohiko lan-merkatuan sartu da.
  • Beraz, laneratzeko enpresak sendotu dira, bazterketa-egoera edo -arriskuan dauden pertsonen kasuan lana aktibatzeko tresna eragingarri modura.
  • Salmentak dira  Gizateari  elkartutako  laneratzeko  enpresen  diru-  sarrera  iturri  nagusia:  2018ko  datuen  arabera,  diru-sarrerak,  guztira,  330.382,88 € izan dira, eta, horien % 71 produktu eta salmenten faktu-raziotik  etorrita.  Azpimarratu  nahi  genuke,  salmenta  guztien  %  83  bezero  pribatuak direla eta % 17 sektore publikoa. Datuok erakusten dute, lane-ratzeko enpresak merkatu pribatuan aritzen direla batez ere, eta administra-zio publikoak kontratatutakoek murritzak izaten jarraitzen dutela, nahiz eta 9/2017  Legeak,  azaroaren  8koak,  Sektore  Publikoaren  Kontratuei  buruzkoak  2018an indarrean sartu, non lege horren 4. Xedapen Gehigarriak betebehar- indarra ezartzen diela herri administrazioei, laneratzeko enpresei gordetzeko zenbait  lizitazioren  parte-hartzeko  ehuneko  bat.

Hauek eta datu gehiago, hemen.

Iturria: GIZATEA