Gizarteratze Enpresak TSEE erakundeen erroldan sartzeko gida

30 ekaina, 2023 | Kategoriarik gabe

Joan den apirilaren 27an argitaratu zen EHAAn 33/2023 Dekretua, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko Erakundeen Errolda sortzen duena.

Gizatea Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarteratze Enpresen Elkarteak gidaliburu bat prestatu du, errolda horretan izena emateari buruzko informazioa eta nola eman azaltzeko.

Erroldan inskribatzea beharrezkoa izango da euskal administrazio publikoekin lankidetzan aritzeko eta horiek bultzatzen dituzten sustapen-neurriak eskuratzeko, diruz lagundu daitezkeen programak barne. Dekretu honek indarra hartu eta hurrengo 6 hilabeteetan egin beharko da inskripzioa (urriaren 26a arte).

Nork eman dezake izena erroldan?

Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeak, egoitza eta jarduera Euskadin dutenak, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari buruzko Legearen 3. artikuluan jasota daudenak. Hau da, fundazioak, elkarteak, gizarte-ekimeneko kooperatibak eta formalki eratuta dauden eta nortasun juridiko propioa duten beste edozein erakunde.

Hirugarren Sektoreari buruzko Legearen 3. artikuluan aurreikusitako baldintzetako bat betetzen ez duten erakundeak, baldin eta hirugarren sektore sozialeko erakundeen gehiengo partaidetza zuzena edo zeharkakoa badute, haien helburu sozialak lortzeko eratuak izan badira, egoitza eta jarduera nagusiki Euskadin badute, eta beren jardueraren irabazi-asmorik gabeko izaerari eusten badiote (beren helburu soziala osatzen duten jardueretan etekinak berrinbertitzeko betebeharraren estatutu-aurreikuspena). Bereziki, eremu horretan sartuko dira enplegu zentro bereziak eta dagozkien erregistro ofizialetan behar bezala inskribatuta dauden laneratzeko enpresak.

Beraz, laneratzeko enpresen kasuan, Administrazio Publikoak bultzatutako sustapen-neurriak eskuratu ahal izateko, diruz lagundu daitezkeen programak barne, beharrezkoa izango da

Izena emateko eskaera elektronikoki baino ez da egingo: ESTEKA HONETAN

Eskabidearekin batera honako agiri hauek aurkeztu beharko dira: 1. Eskabidea sinatzen duenaren ordezkaritzaren egiaztagiria; 2. Estatutuen kopia; 3. Izaera juridikoari dagokion erregistroko inskripzio-ziurtagiria;4. Gobernu-organoa osatzen duten pertsonen nortasuna adierazten duen ziurtagiria; 5. Erakundearen giza baliabideak egiaztatzen dituen ziurtagiria, kontratatutako pertsonen kopurua eta boluntarioen kopurua adierazita. Ez da beharrezkoa izango dokumentazio hori aurkeztea erakundea EAEko Administrazio Publikoaren mendeko erregistro publiko batean inskribatuta dagoenean.

Espedientea ebazteko epea 3 hilabetekoa da, eta isiltasuna positibotzat hartuko da. Eskaera izapidetzeko orduan zalantzak kontsultatu daitezke 945 016 406 telefonoan eta ondoko helbide elektronikoan: gizarte-zerbitzuak@euskadi.eus

Entitate batzuk automatikoki inskribatuko dira eskaera tramitatu beharrik gabe, kasu hauetan: 1. Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko dirulaguntzen erakunde onuradunak; 2. Gizarte-interesekotzat jotako erakundeak; 3. Boluntariotzaren Erroldan inskribatutako erakundeak;4 Boluntariotzako Erakundeen Zentsuarekiko koordinazio horrek elkarren artean jardungo du, eta, beraz, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko Erakundeen Erroldan inskribatuta geratzen diren erakundeak ere inskribatuta geratuko dira, beste baten beharrik gabe.

Iturria: Gizatea