Gizarte Ekonomia, Unibertsitate Sistemaren Lege Organiko berrian

15 martxoa, 2023 | Kategoriarik gabe

Diputatuen Kongresuak Unibertsitate Sistemaren Lege Organikoaren (LOSU) behin betiko testua onartu du. Lege berriak Ekonomia Soziala aitortzen du ekintzailetza formula gisa eta ikerketa-jarduerarako eta ezagutzaren transferentziarako sektore laguntzaile gisa.

Zehazki, Legearen 2. artikuluak, unibertsitate-sistemaren funtzioei buruzkoak, e) puntuan dio unibertsitatearen funtzioak direla gizarte-ongizateari, aurrerapen ekonomikoari eta gizartearen eta lurralde-ingurunearen kohesioari laguntzea, bai eta horien hizkuntza ofizialak sustatzea ere, “prestakuntzaren, ikerketaren, ezagutzaren transferentziaren eta trukearen bidez, eta ekintzailetzaren kultura, banakakoa zein kolektiboa, gizarte-formula konbentzionalen bidez”.

Artikulu berean, i) puntuan, hirugarren sektorea aipatu du, eta adierazi du unibertsitate-sistemaren funtzioak ere badirela: “unibertsitate-komunitatearen eta herritarren parte-hartzea sustatzea boluntarioek eta hirugarren sektoreko erakundeek sustatutako jardueretan”.

Bestalde, IV. tituluan, Ikerketa eta ezagutzaren transferentzia eta trukeari buruzkoan, legeak dio (11.4 artikulua) unibertsitateek ikerketa-, transferentzia- eta berrikuntza-egiturak sustatuko dituztela, diziplinartekotasuna eta jakintza-alorren aniztasuna errazteko. “Era berean, unibertsitate-ikerketa beste erakunde edo administrazio publiko batzuekin batera garatu ahal izango da, baita erakunde eta enpresa publiko, pribatu eta gizarte-ekonomikoekin ere”.

Era berean, 95. artikuluak, unibertsitate pribatuen araubide juridikoari buruzkoak, aitortzen du horiek “berezko nortasun juridikoa izango dutela legez dauden moduetako edozeinetan, eta irabazi asmoa edo izaera soziala duten erakundeak izan daitezkeela, sozietate kooperatiboak barne”.

Legeak gizarte-ekonomiaren ikusgarritasuna areagotu egiten du, eta bultzada ematen die sektoreko eragileei, aspalditik ari baitira beren lekua eskatzen Espainiako unibertsitateetako gizarte-kontseiluetan.

Unibertsitate Sistemaren Lege Organikoaren proiektua

Iturria: CIRIEC