Eroskik etekin operatiboa %19 igotzea lortu du 2018an

31 maiatza, 2019 | Kategoriarik gabe

Taldearen etekin operatiboa zortzigarren urtez hobetu da eta martxoan bankuekin sinaturiko zorraren birfinantzaketarekin egoera finantzario konplexuari aurre egiten jarraitzen dio.

Martxoaren hasieran Eroskik hitzarmen bat egin zuen zorraren %75 biltzen duten banku entitateekin hura birfinantzatzeko; guztira, 1.540 milioi euro inguru. Konpromiso horrekin, 2024ko uztailaren 31ra arte zabaldu zuen bere etorkizun finantzarioa.

Zehazki, hitzarmenarekin, bi zatitan banatuta gelditu daEROSKIren zorra, taldearen negozio planera egokitzeko, eta 5 urterakoa izango da. Zati bat amortizagarria da, 1.000 milioi euro ingurukoa, eta, interes tasari dagokionez, EURIBORRA+%2,5 izango da. Beste zatia, berriz, Bullet zati bat da, 540 milioi euro ingurukoa eta %0,5eko gehienezko interes tasa izango duena.

Bestalde, Eroski Taldeak emaitza positiboarekin amaitu zuen 2018ko ekitaldia, kontuak 2019ko urtarrilaren 31n itxita. Itxieran, 1,6 milioi eurokoa izan da etekina, eta horretan eragina izan dute aktiboen balorazioen ezohiko emaitzek eta finantza tresnen kontularitza arauak aldatu izanak. Dena den, etekin operatiboa hobetu egin da 2018an ere, zortzigarren urtez jarraian, eta 163,6 milioi eurotara iritsi da. Horrek esan nahi du aurreko urtean baino %19,1 gehiago handitu dela. Ebitda ere hobetu egin da, eta 9,1 milioi euro handitu; hala, 250,7 milioi eurotan dago orain.

EROSKI TALDEAREN USTIAPEN KONTU KONTSOLIDATUETATIK ateratakodatuak

Milioieurotan

2019/01/31 Aurrekourtearenaldean
SALMENTA GARBIAK (BEZ GABE) 4.698,07 98%
EBITDA 250,7 %103,8
ETEKIN OPERATIBOAK * 163,62 119,1%
FINANTZARIOEN ETA ZERGEN AURREKO EMAITZA 120,73 103,6%
ZERGA ONDORENGO EMAITZA 1,59 %4,8
*    Narriaduren, ibilgetu salmentaren emaitzaren, aktibitate ez-korronteen, finantzarioen eta zergen aurretik.

Iturria: TuLankide