Ekonomia sozialaren eta zainketen PERTEa: genero-berdintasunerako ekarpena

15 urtarrila, 2024 | Kategoriarik gabe

GEEBk egindako “Ekonomia sozialaren eta zainketen PERTEa: genero-berdintasunari laguntzea” txostena argitaratu da.

Txosten honen helburua da PERTEak genero-berdintasunari egiten dion ekarpena aztertzea, baita ekonomia sozialaren eta solidarioaren eta generoaren arteko elkargunea ulertzea ere. Horretarako, kontzeptu hauek definitu ziren: genero-berdintasuna, ekonomia sozial eta solidarioaren printzipioak (aurrerantzean ESS), ekonomia soziala garapen iraunkorreko helburuetan duen papera. Era berean, ESSaren lorpen nagusiak aztertu dira: emakumeentzako enplegua sortzea eta genero-berdintasuna sustatzen laguntzea.

Bestalde, maila teorikoan egiaztatu denez, nahiz eta ESSk lortutako aurrerapenak izan, erronka garrantzitsuek bere horretan diraute, batez ere gizarte-ekonomiari dagokionez, eredu horren barruan oraindik ere genero-desberdintasunek irauten baitute, eta horiek emakumeei eragiten baitiete berariaz. Txosten horrek agerian uzten du beharrezkoa dela emakumeek ESSn nola parte hartzen duten eta emakumeek oztopo iraunkorrei nola aurre egin behar dieten sakon ebaluatzea.

Alde horretatik, garrantzitsua da nabarmentzea emakumeek gizarte-ekonomiari egiten dioten ekarpena, bai eta aurrez aurre dituzten oztopoak hausteko egiten duten ahalegina ere. Hala ere, ESSk frogatu du esplizituki laguntzen duela enplegu-aukerak sortzen, zehazki, sexuen arteko berdintasuna sustatzeko. Azkenik, atal teorikoa, ESSak etorkizunean aurre egin beharko dituen erronkak aztertu da.

Oro har, gizarte-ekonomiaren eta genero-berdintasunaren arteko elkargunea ulertzeak argitasuna emango du harreman horren konplexutasunari buruz, eta estrategia egokienak bideratuko ditu gizarte-ekonomian genero-berdintasunaren erronkak gainditzeko.

Txosten honek Gizarte Ekonomiaren eta zainketen PERTEak Genero Berdintasuna garatzen nola lagundu duen ikertu du. Era berean, euskal lurraldean genero berdintasuna garatzeko ekimen publiko honen irismena ezagutu nahi izan da. PERTEaren esparruan, zaintzarekin eta gizarte-ekonomiarekin zerikusia duten proiektuen ezarpen estrategikoak nola eragiten dion positiboki berdintasuna garatzeari, eta, bereziki, euskal lurraldean izan duten eragina ikusteari.

Iturria: OVES/GEEB

Txostenaren esteka