Coop 57: Emakumeek, transek eta pertsona ez binarioek bultzatutako Ekonomia Sozial eta Solidarioko 60 proiektu baino gehiago

14 martxoa, 2022 | Kategoriarik gabe

M8a dela eta, Coop 57tik gogorarazten dute ekonomia soziala eta solidarioa feminismoen erreklamazioekin bat datozen balioetan oinarritzen dela.

Ekonomia sozial eta solidarioak eta ekonomia feministak kapitalismoa gainditzea dute helburu, merkatuaren eta lan produktiboaren interesak erdigunean jartzeari uzteko. Gunea aldatzeko eta bizitzaren zaintza eta sostengua zentralizatzeko, ekoizpen- eta ugalketa-eremu guztien helburu gisa.

Feminismoak eta ESSk ekonomia patriarkala eta koloniala ez den ekonomiaren bila dabiltza. Alde horretatik, ekonomia sozial eta solidarioaren konpromisoek desberdintasunak desmuntatzeko moduak eraikitzen laguntzen dute. Adibidez, emakumeen parte-hartzea eta jabekuntza sustatzeko neurriekin, baita ESS erakundeetan barne-demokrazia bermatzetik ere. Aldi berean, bizitzaren jasangarritasuna bermatzeko interesa, familia eta norberaren kontziliazioa sustatzen duten neurrietan islatzen da, zainketa-beharrak kontuan hartuz eta esparru kapitalistaren produktibismoak dituen eragin negatiboak baloratuz.

Coop 57n, oso-osorik emakumez eta pertsona ez binarioez osatutako zerbitzu-bazkide asko daude. Beste egiteko modu batzuk badaudela eta baloreek zuzentzen duten ekonomia dagoela frogatzen duten proiektuak, ez etekinek. Azpimarratu beharra dago, halaber, proiektu horiek sareak egiten dituztela maiz, eta lankidetzan, batzordeetan edo taldeetan elkartzen direla, elkarrekin lan egiteko eta ikuspegi feminista emateko.

Gainera, kristalezko sabaiak apurtu ez ezik, beste eskala batean desberdintasun patriarkalak errepikatzea erraza delako erakustaldia dira. Sabai guztiak desmuntatu behar dira, botere-piramiderik egon ez dadin.

Hala ere, ESSak beste balio bat badu, hobetzeko borondatearena eta autokritikarena da. Askotariko esperientzietan oinarritutako gogoetak, bai tokian tokikoak bai globalak, bide berriak eta indarrean dauden eta etorkizunean izango diren erronkak atzematen laguntzen du.

Iturria: Coop57