Ba al zenekien…

30 azaroa, 2017 | Kategoriarik gabe

… 2016 urtean zehar Euskal Autonomia Erkidegoko eskualde guztietan sortu zela kooperatibaren bat gutxienez? Guztira 214 Kooperatibek eman zuten alta eta horietako gehienak kooperatiba txikiak izan ziren, totalaren ia %77 hain zuzen ere.

Ikus laburpena/infografia hemen.

Kooperatiba motari dagokionez, lan elkartukoak dira gehiengoak (%81), etxebizitzakoez jarraiturik urrutitik (%14). Gainontzekoak askoz murritzagoak dira, bigarren mailako (edo gehiagoko) 3 kooperatiba, bina kooperatiba mixto eta enpresa zerbitzukoak, eta azkenik kooperatiba bakarra nekazaritzakoa.

Jarduera sektoreari begiratuz, sortzen diren kooperatiba berrien datuak interesgarriak dira. Nahiz eta historikoki industria alorrarekin loturiko kooperatibek izan duten pisu esanguratsuena Euskal Autonomia Erkidegoan (mediatikoki batez ere), azkenaldian sortzen diren entitateak beste jardueratan aritzen dira gehienbat. Kontuan hartuz gero sortzen diren gehienak kooperatiba txikiak direla, batetik, eta industria alorrean (normalean) inbertsio handiak egin behar izan ohi direla, bestetik, ez da harritzekoa datua.

Sorturikoak gehiengoak “eraikuntza” sektoreari loturiko kooperatibak izan dira 2016 urtean zehar, %34 inguru (igeltseritza, gremio antolaketak, etab. gehiengoak). Jarraian “merkataritza eta automobilgintza konponketen” eta “jarduera profesional, zientifiko eta teknikoen” alorreko kooperatibak aurkitzen dira (%15 eta %13 hurrenez hurren) eta maila baxuagoan “osasun eta gizarte zerbitzuak”, “manufaktura industria” eta “zinema, bideo eta telebista programen ingurukoak”, sorturiko guztien %6 inguru izan delarik bakoitza. Lehen sektorean jarduten duten kooperatibak, euren aldetik, %2 baino zerbait gehixeago izan dira.

Lurralde Historikoak kontuan harturiko banaketari dagokionez Bizkaia izan da kooperatiba gehien sortu den lurraldea (erdia baino gehiago, %57), Gipuzkoan (%32) eta Araban (%11) gutxiago sortu direlarik. Eskualdekako banaketari erreparatuz gero, Lurralde Historikoetako hiriburuetako eskualdeek kooperatiba sorrera totalaren %67 metatzen dute, Bilbo Handia delarik nabarmenki zentzu honetan oparoena, Donostialdea eta Arabako Lautadaren aurretik (%44, %14 eta %9 hurrenez hurren). Hiriburuak alde batera utziz, hurrengo taldean egongo lirateke Bidasoa beherea eta Durangaldea (bakoitzak %6) eta Goierri (%4,5).

Iturria: GEEB