Ba al zenekien…

30 uztaila, 2021 | Kategoriarik gabe

…Arabako eskualdeek dutela per capita BPGaren mailarik handiena? Hori, ezbairik gabe, lurralde horietako biztanleria-dentsitate txikiaren eraginez ematen da. Bestalde, Gipuzkoako eskualdeek, oro har, Bizkaikoek baino biztanleko ekoizpen-maila handiagoa dute, batez ere industriaren pisua handiagoa denean eta Ekonomia Sozial Klasikoaren enpleguaren pisu erlatiboa handiagoa denean.

Eskualdeko langabezia-tasari dagokionez, batetik, eta Gizarte Ekonomia Klasikoak guztizko enpleguan duen pisu erlatiboari dagokionez, Gipuzkoako eskualdeek dute garrantzi erlatibo handiena ekonomia-sektore espezifiko horrek, langabezia-tasa EAEko batez bestekoaren azpitik dagoelarik. Esanguratsua da Debagoienaren kasua (langabeziaren tasa batez bestekoaren azpitik ia 4 puntu portzentual baita).

Horrekin batera, Debagoieneko eskualde horretan Gizarte Ekonomia Klasikoak duen garrantzia azpimarratu behar da (% 48,4). Euskal kooperatibismoaren sorlekua izan da duela hamarkada batzuetatik, eta oraindik ere garrantzi handia du. Horren ondorioz, 2 enplegutik 1 kooperatiba edo lan-sozietate bati dagokio.

Era berean, sektore horretako enpleguak garrantzi erlatibo nabarmena du Tolosa-Goierrin (%12) eta Durangaldean (%11), sektore horrek batez beste EAE osoan duen garrantzia ia bikoiztu egiten baitute. Batez besteko horren gainetik (%6,5, gorago esan dugun bezala), Bizkaia-Kosta (%8,4) eta Debabarrena (%7,4) daude, eta gainerako eskualdeak azpitik.

Euskal hiriburuak dauden kasuetan, nahiz eta ikusi dugun Gizarte Ekonomia Klasikoko enpleguaren zati handi bat biltzen dutela, beren eskualdeetako enplegu osoarekin alderatuta, ez dute hain pisu adierazgarririk, enpresa-sare zabala eta askotarikoa duten lurraldeak baitira, eta zerbitzuen sektoreak presentzia handia baitute.

Infografia, hemen.

Gizarte ekonomiaren lurralde Dossierra (gazteleraz), hemen.

Iturria: Dossier Territorial de la Economía Social. OVES/GEEB