Ba al zenekien…

30 ekaina, 2021 | Kategoriarik gabe

… kooperatibek eta lan-sozietateek Debagoieneko 2 lanpostutik ia 1 biltzen dutela? Infografian, eskualdeko desberdintasunak ikus daitezke, Gizarte Ekonomia Klasikoaren (Lan Sozietateak eta Kooperatibak) enpleguak eskualde bakoitzeko enplegu osoan duen pisu erlatiboari dagokionez. Hala, azpimarratzekoa da Gizarte Ekonomia Klasikoak Debagoienean duen garrantzia (% 48,4). Izan ere, euskal kooperatibismoaren sorlekua izan da aspalditik, eta oraindik ere halatsu aurkezten zaigu. Horren ondorioz, bi enplegutik bat kooperatiba edo lan-sozietate bati dagokio. Era berean, sektore horretako enpleguak garrantzi erlatibo nabarmena du Tolosa-Goierrin (%12) eta Durangaldean (%11), sektore horrek batez beste EAE osoan duen garrantzia ia bikoiztu egiten baitute (%6,5). Batez besteko horren gainetik daude Bizkaia-Kosta (%8,4) eta Debabarrena (%7,4), eta gainerako eskualdeak azpitik daude.

Euskal hiriburuak dauden kasuetan, nahiz eta ikusi dugun Gizarte Ekonomia Klasikoko enpleguaren zati handi bat biltzen dutela, beren eskualdeetako enplegu osoarekin alderatuta, ez dute hain pisu adierazgarririk, enpresa-sare zabala eta askotarikoa duten lurraldeak baitira, eta zerbitzuen sektoreak presentzia handia baitute.

Bestalde, itxurazko produktibitateari buruzko mapa (enplegatuko Balio Erantsi Gordina), ikus daiteke EAEko eskualde guztietan. Kasu honetan, langile-masa handiak biltzen ez diren lurraldeek dute itxurazko produktibitate handiena, baita industria-sektoreak pisu handiagoa duenetan ere. Aldiz, zerbitzuen sektorea nabarmentzen den tokian, oro har industria baino produtibitate txikiagoa duen sektorea, itxurazko produktibitatea txikiagoa da.

Gizarte Ekonomiako lurralde dossierretik ateratako datuak dira, eskuragarri hemen (gazteleraz).

Iturria: GEEB