Ba al zenekien…

26 otsaila, 2021 | Kategoriarik gabe

Gizarte Ekonomiako enplegu guztien ia erdia Gipuzkoan dagoela, ia 44.000 lanposturekin? Atzetik ditu Bizkaia (%41) eta Araba (%9,6). Datu horiek oso adierazgarriak dira, erakusten baitute gizarte-ekonomiaren ezarpena handiagoa dela Gipuzkoan eta txikiagoa Araban.

Horrela azal daitezke sektore honetako enpleguak lurralde historikoetako enplegu osoan duen pisu erlatiboan dauden desberdintasunak. Mapan ikusten denez, Gipuzkoan lanpostuen %14 gizarte-ekonomiako erakunderen batenak dira; Bizkaian, berriz, pisu erlatiboa %7,6koa da, eta Araban, %6koa.

Azkenik, INFOGRAFIAren hirugarren mapa kontuan hartzen badugu, enpleguarekin ez bezala, Bizkaian daude establezimendu gehien (% 46,8), segidan Gipuzkoan (% 37,6) eta, azkenik, Araban (% 15,6).

Gizarte Ekonomiaren Euskal Behatokiak argitaratutako “Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarte Ekonomiaren Lurralde Dosierretik” lortutako datuak dira. Txosten horretan, Eusko Jaurlaritzak argitaratutako “Gizarte Ekonomiaren Estatistika 2018 eta 2019 aurrerapena” txostenean eta Eustaten datuetan oinarrituta, sektorearen hurbilketa geografiko bat egiteko beharrezko datu interesgarri batzuk eskaintzen dira.

INFOGRAFIA hemen

Iturria: OVES/GEEB