ROADMAP I eta II eskuragarri. Gizarte-ekonomiaren euskal estatistiken iturriak

31 maiatza, 2024 | Kategoriarik gabe

Ekonomia Sozialaren Euskal Behatokiaren (OVES/GEEB) web orrian, txosten hauek argitaratu dira: ROADMAP I (lehenetsitako bertsioa) eta Ekonomia Sozialaren Estatistiken ROADMAP II (bertsio zabaldua). Txosten horiek aurrerapen nabarmena dira gizarte-ekonomiari buruzko datuak biltzeko eta sistematizatzeko prozesuan. Askotan, esparru horrek ez du ikuspen eta aintzatespen egokirik, eta, hala ere, ezinbestekoa da sektorearen kalitatea eta datuen eskuragarritasuna hobetzeko.

OVES/GEEBk txosten bana egin du, lehenetsitako bertsiotik eta Neurtzen Txostenaren adierazleen bertsio hedatutik abiatuta. Txosten hori Euskal Herriko hiru unibertsitateek egin zuten (MU, EHU eta Deustu), eta azken emaitza gisa gizarte-ekonomiaren egoerari buruzko diagnostiko-tresna bat sortu zuten. Ekarpen nagusia adierazle-multzo bat da, gizarte-ekonomiak euskal ekonomiari eta gizarteari egiten dion ekarpena ebaluatzeko bidea ematen duena. Adierazle horiek gogoeta eta eraikuntza prozesu sakon baten bidez lortu ziren, euskal ekonomia sozialaren errealitatea eta haren kategoriak islatzen dituen narratiba baten bidez.

Bai bertsio lehenetsiak (45 adierazlerekin), bai bertsio zabalduak (75 adierazlerekin) euskal unibertsitateetako ikertzaileek egindako lanaren erreleboa hartzen dute, gero lan-proposamena egiteko. Hori guztia, euskal estatistikak lurraldean biltzeko zailtasun handiak ahal den neurrian lagundu eta murrizteko.

Helburua euskal gizarte-ekonomiaren estatistiketarako ibilbide-orria ezartzea da, txosten horretan proposatutako adierazleak kokatzea erraztuko duena. Horrek lagundu diezaieke interesa duten alderdi batzuei, hala nola ikertzaileei nola politika-formulatzaileei, sektorearen eragina hobeto ulertzen.

Nazioarteko erakundeek, hala nola LANEk, Nazio Batuek eta Europako Parlamentuak, onartzen dute estatistikek garrantzia dutela Ekonomia Sozialean, sektorea ikusarazteko eta politika publikoen formulazioan duten zeregina legitimatzeko.

Txostenek Roadmap bat sortzen dute, hau da, ibilbide-orri bat, euskal gizarte-ekonomiari buruzko iturriak eta datu-baliabideak identifikatzeko, lau dimentsiotan antolatuta: 1. Pertsonen zentralitatea; 2. Erakunde demokratikoak; 3. Lehiakortasuna, jasangarritasuna eta berrikuntza; eta 4. Komunitatearekiko konpromisoa.

Lanek barne hartzen dituzte proposatutako neurriak eta adierazleak biltzen dituzten taulak, bai eta Neurtzen txostenean aurkeztutako iturriak berrikustea ere. Berritasun gisa, datu batzuk inkesten bidez lortu behar diren kasuetan, txostenak informazioa biltzeko galderak iradokitzen ditu.

Laburtuz, txostenak gida bat ezartzen du Euskal Herriko gizarte-ekonomiari buruzko datuak biltzeko, funtsezko adierazleen kokapena erraztuz.

Informazio gehiago hemen:

Roadmap I: lehenetsitako bertsioa

Roadmap II: bertsio zabaldua

Iturria: OVES/GEEB