CECOOP, IKASKETA KOOPERATIBOEN ZENTRUA – SANTIAGO DE COMPOSTELA.ko UNIBERTSITATEA