LANEren 110. konferentzia ekonomia solidarioari ireki zaio

15 ekaina, 2022 | Kategoriarik gabe

Maiatzaren 27tik ekainaren 11ra, Lanaren Nazioarteko Erakundeko (LANE) kide diren 187 estatuetako gobernuen, langileen eta enplegatzaileen ordezkariek Genevan eztabaidatu zuten Lanaren Nazioarteko Konferentzian lanaren inguruko gaiak. Aurten, laneko segurtasuna eta osasuna, ikaskuntza eta Ekonomia Sozial eta Solidarioa izan ziren Konferentziaren gai-zerrendako puntuak.

Konferentziaren eginkizunak askotarikoak izan ziren: nazioarteko lan-arauak egin eta onartzea, hitzarmen eta gomendioen forma hartzen dutenak; estatu kideen artean bi arau horien aplikazioa gainbegiratzea; oinarrizko lau eskubideei buruzko txosten orokorrak aztertzea: a) askatasun sindikala eta elkartzeko askatasuna, eta negoziazio kolektiborako eskubidea benetan onartzea; b) derrigorrezko edo nahitaezko lan mota guztiak ezabatzea; c) haurren lana modu eraginkorrean indargabetzea, eta d) lan-diskriminazioa eztabaidatzea. LANEren politika orokorrerako eta etorkizuneko jardueretarako orientabideak ematen dituzten ebazpenak hartzea.

110. edizio honetan, Lanaren Nazioarteko Biltzarrak lau puntu garrantzitsu sartu zituen bere gai-zerrendan: ikaskuntza (araugintza, lehen eztabaida); enpleguaren helburu estrategikoari buruzko eztabaida errepikaria, LANEk bidezko globalizazioa lortzeko gizarte-justiziari buruz egindako adierazpenaren jarraipenaren arabera; lan duina eta ekonomia sozial eta solidarioa (eztabaida orokorra); Laneko oinarrizko printzipio eta eskubideei buruzko LANEren esparruan lan-baldintza seguruak eta osasungarriak sartzea, LANEren Adierazpenaren 2. paragrafoari egindako zuzenketa baten bidez, laneko oinarrizko printzipio eta eskubideei buruzkoa, 1998.

VI. puntuak, ekonomia solidarioari buruzkoak, eztabaida-puntu hauek planteatu zituen: 1. Lanaren nazioarteko arauekin bat etorriz, zein izango litzateke Ekonomia Sozial eta Solidarioaren definizio unibertsala, bere balioak, printzipioak eta antolatzeko moduak kontuan hartuko dituena?; 2. Zein dira ekonomia sozial eta solidarioaren erronka eta aukera nagusiak lan duina eta garapen jasangarria bultzatzeko, hazkunde ekonomiko jasangarriari laguntzeko eta ekonomia eta gizarte integratzaileagoak eta iraunkorragoak lortzeko? Nola lagun dezake ESSk lan duina, enplegu betea, produktiboa eta askatasunez hautatua eta guztiontzako bizi-maila hobea sortzen? ; 3. Ekonomia sozial eta solidarioaren historia eta izaera kontuan hartuta, Zein da gobernuen eta gizarte-solaskideen zeregina pertsona inklusibo, iraunkor eta erresilienteetan oinarritutako indarberritze-ekarpena sustatzeko? ; 4. Ekonomia Sozial eta Solidarioko aktoreekin lankidetzan, LANEko mandatugileei laguntza emateko Bulegoak duen ehun urteko esperientzian oinarrituta, zer ekintza eta neurri hartu beharko lituzke Bulegoak pertsonengan oinarritutako lanaren etorkizunerako ESS sustatzeko?

Iturria: Ekonomia solidarioaren ataria