Galdu-Irabazien kontua

Erabileremua

Datu Ekonomikoak: Euskal Gizarte Ekonomiako zifra Agregatuak (kooperatibak eta Lan Sozietateak)

Informazioa

Izenburua

Galdu-Irabazien kontua

Iturria

Geuk Egina. Gizarte Ekonomiako Estatistikak 2002. Txosten Orokorra (2001-2002 Biurtea); Gizarte Ekonomiako Kontuak 2004. 2003-2004 Biurteko Txostena eta Gizarte Ekonomiako Estatistikak 2006. 2004-2006 Biurteko Txostena. Eusko Jaurlaritza. Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila. Azterlan eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritza; Lan ete Inmigrazio Ministeritza. Enplegu Idazkaritza Orokorra. Gizarte Ekonomiaren eta Enpresen Erantzunkizun Sozialaren Sustapenerako Zuzendaritza Orokorra eta Gizarte Ekonomiako Estatistikak 2008. 2006-2008 Biurteko Txostena. Eusko Jaurlaritza. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. Zerbitzuen eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritza eta Gizarte Ekonomiako Estatistikak 2010. 2008-2010 Biurteko Txostena. Eusko Jaurlaritza. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. Zerbitzuen eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritza. Gizarte Ekonomiaren Estatistika 2012 eta 2013ko aurrerapena. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. Zerbitzu Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza. 2014 urteko Gizarte Ekonomiaren Estatistika eta 2015eko aurrerapena. Eusko Jaurlaritza. Enplegu eta Gizarte Politiken Saila.

Oharra

Taula honetan Gizarte Ekonomiako ikusmolde tradizionalean (Kooperatibak eta Lan Sozietateak) oinarritutako datuak aurkezten ditu. Zehazki, Gizarte Ekonomiako galdu-irabazi kontuak aurkezten dira, galgu-irabazi kontu analitikoen eredua jarraituz. Guztia, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 eta 2014 urteetarako.

Eremu geografikoa

Euskal Autonomi Erkidegoa