GIZATEAk 2019ko Gizarte-txostena argitaratu du

30 urria, 2020 | Kategoriarik gabe

Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarteratze Enpresen Elkarteak, GIZATEAk, bere baitan biltzen dituen gizarteratze enpresen inguruko 2019 urteko datu nagusiak biltzen dituen txostena argitaratu du (hemen eskuragarri).

Gizarte-Txostenaren helburua da gizarteari eta erakunde publikoei nahiz pribatuei laneratze-enpresek egiten duten lan bikoitza -enpresakoa eta soziala- komunikatzea. Gizarte  Txostena  erakunde  bakoitzaren  balantze  sozialean  oinarritzen  da,  eta  hemen  2019ko ekitaldiaren emaitza aipagarrienak aurkeztuko dira. 2018an baino hiru enpresa gehiago daude (43; lehen, 40 zeuden), eta aurten ere, sen-dotu egin da aurreko hiru ekitaldien bilakaera positiboa enpresen adierazle ekonomiko eta sozial nagusietan, eta jarraian horietako batzuk laburbiltzen dira:

  • Sektoreak sortutako enpleguek ere gora egin dute 2019an, batez ere bazterketa –egoera edo  -arriskuan  dauden  pertsonena:  elkartutako  laneratzeko  enpresek  2019an 1.368  pertsona  enplegatu  zituzten,  eta  horietatik  836  laneratzeko  prozesuan, horrela, 2019a izan da laneratzeko prozesuan dauden pertsona gehien enplegatu diren urtea.
  • 2019an, laneratzeko Euskadiko enpresetan ibilbidea amaitu duten pertsonak ohiko enplegura sartzeko tasa egonkorra izan zen: ibilbidea amaitu zuten laneratzeko enplegatuen %63 ohiko lan-merkatuan sartu da.
  • Salmentak dira  Gizateari  elkartutako  laneratzeko  enpresen  diru-sarrera  iturri  nagusia:  2019ko  datuen  arabera,  diru-sarrerak,  guztira,  166.302,25  €izan dira, eta, horien %72 produktu eta salmenten fakturaziotik etorrita. Azpima-rratu nahi genuke, salmenta guztien %77 bezero pribatuak direla eta %23 se-ktore publikoa.

Datu interesgarrienetariko batzuk biltzen dituen infografia bat ere prestatu dute.

Iturria: GIZATEA