Gizarte ekonomiaren enplegua eta haren bilakaera

28 uztaila, 2023 | Kategoriarik gabe

Ekonomia sozialari buruzko bigarren dosierrak azken urteotako enpleguaren, establezimenduen eta gizarte-ekonomiaren fakturazioaren bilakaera aztertzen du. Enpleguari dagokionez, 2004az geroztik, 60.000 enplegu ingurukoa izan da. Krisiaren ondorengo urteetan bakarrik nabari da beherakada handia izan dela 2012,  2014 eta 2016 urteen artean. 2018an, krisiaren aurreko balioak berreskuratu ziren. Grafikoaren arabera, establezimendu kopurua ez da aldatzen aztertutako urteetan (2021 urterako ez dago establezimenduei buruzko daturik).

Aldiz, fakturazioak,  enplegu eta establezimenduekin alderatuz gero, aldaketa handiagoak izan ditu. Hala, 2006 eta 2008 bitartean, fakturazioak daturik onenak aurkeztu zituen. Krisiaren ondorioz, fakturazioak behera egin zuen 2018ra arte; ondorioz, urte horretatik aurrera, fakturazioak behera egin du pixka bat.

Azpimarratzekoa da, halaber, gizarte ekonomiak bilakaera motela izan duela 2010etik aurrera. Grafikoan errekuperazioaren eragina ikus daiteke, azaletik bada ere, eta argi dago zaila dela aurreko hamarkadan izan zuen joerari eustea eta hura areagotzea, alegia, ekonomia-jarduera nabarmen handitzen ari zen (enplegu- eta fakturazio-kopuru handiagoa) garaiko datuak gainditzea.

Iturria: Gizarte Ekonomiaren Bigarren Lurralde Dossierra