Gizarte-ekimeneko eta ekimen pribatuko enplegu-zentro berezien arteko tratu berezia bermatuta

29 azaroa, 2019 | Kategoriarik gabe

Auzitegi Nazionalak ekimen pribatuekiko gizarte-ekimeneko enplegu-zentro berezien tratu bereizia juridikoki egokitzen dela bermatzen du, eta dio horrek ez duela inola ere ordenamendu juridikoan debekatutako diskriminaziorik eragiten.

Auzitegi Nazionaleko Lan Arloko Salak, 2019ko azaroaren 14an emandako epai baten bidez, erabat ezetsi zuen CONFEDERACION NACIONAL DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO (CONACEE) delakoak XV. Hitzarmen Kolektibo Orokorraren aurka egindako inpugnazioa, non enpresa erakunde horrek zenbait lansari-zentrori tratu berezia ematen baitzien.

Justiziak CONACEEren errekurtsoaren tesiak erabat baztertu ondoren, XV. hitzarmenaren araudia egokitzeaz gain, bi enplegu-zentro berezi motak (sozialak eta pribatuak) legez bereiztea erabat bidezkoa dela ezarri da.

Gizarte-ekimeneko eta ekimen pribatuko enplegu-zentro berezien arteko lege-bereizketa 2017an sartu zen Sektore Publikoko Kontratuen Legearen bidez.

Iturria: CERMI