Euskadiko Kooperatiben Lege berria onartu da

15 urtarrila, 2020 | Kategoriarik gabe

Eusko Legebiltzarrak Euskadiko Kooperatiben Lege berria onartu zuen abenduaren 20an, euskal kooperatibismoaren garapena bultzatzeko.

María Jesús San José Lan eta Justizia sailburuak nabarmendu zuenez, lege berriak estaldura juridikoa eta egonkortasuna ematen die euskal kooperatibei, haien garapena bultzatzeko, haien nortasun-ezaugarriak indartzeko eta kalitatezko lanpostuak sortzen jarraitzeko, balio eta printzipio demokratiko, parte-hartzaile eta solidarioetan oinarrituta.

Euskadiko Kooperatiben Lege berriak sozietate bat kooperatiba gisa definitzen duten funtsezko elementuak mantentzen ditu, kooperatiba-formularen erabilera zehaztasunez eta xehetasunez arautzen du, bazkideen erantzukizunari buruzko segurtasun juridikoa eskaintzen du galerak egozteari dagokionez, administratzaileen betebeharrak eta erantzukizuna zehazten ditu, egitura-aldaketak ahalbidetzen ditu, hala nola zatiketa eta bereizketa, eta kooperatiba-araudia egokitzen du kontabilitateari eta kontu-ikuskaritzari buruzko araudiak sartutako berrikuntzetara.

Legeak gobernu kooperatiboa indartzen du, arlo horretako sozietate-zuzenbidearen berrikuntzekin bat etorriz; zenbait kooperatiba-mota legez eratu direla berrikusten du, kooperatiben erregimen organiko eta funtzionalera egokitzen direla bermatzeko, hala nola etxebizitza-kooperatibak eta lan elkartuko garraio-kooperatibak, eta enpresa-sustapeneko kooperatibak eta junior kooperatibak gehitzen ditu errealitate kooperatibo berriak sartzeko.

Organo sozialei dagokienez, kooperatiben izaera autoantolamenduan sakontzen da, eta zenbait alderdi malgutzen dira, hala nola Batzar Nagusia egitea, Kontseilu Soziala edo Zaintza Batzordea egotea, eta organo sozialen funtzioak doitzen dira.

Araubide ekonomikoaren erregulazioari dagokionez, kooperatibaren ondare erkidea indartzen da, haren sostengua eta enpresaren jarraipena. Bazkideen erantzukizunari dagokionez galerak egozteko araubidea argitu da, kooperatibaren kaudimengabezia kasuetan bereziki eragiten duena. Era berean, argitu egiten da bazkideek kapital sozialari hartzekodun pertsonalei egindako ekarpenen izaera enbargaezina edo bazkideen ekarpenen berregingarritasuna.

Arlo honetako beste alderdi garrantzitsu bat da finantza-emisioetan bazkide ez diren hirugarrenekiko informazioaren betebeharrak areagotzea eta, oro har, bestelako finantzazioak ahalbidetzea. Gainera, sozietate-esparruan, kooperatiben autogestio-izaera errazten da, funtzionamendua eraginkorragoa izan dadin. Ildo horretatik, bazkideak bajan daudenean dirua itzultzeko irizpideak berrikusi dira; kapital soziala edo jarduera kooperatibizatua murriztu da; edo bazkideak ez diren likidatzaileak sartu dira sozietate-krisian.

Bestalde, sailburuak adierazi zuen EAEko kooperatiben kopurua 1.600 baino handiagoa dela, eta Euskadin 60.000 lanpostu daudela, biztanleria okupatuaren %6 eta industria-sektorean presentzia handia dutenak. “Kooperatibak dira Euskadiko Gizarte Ekonomiaren ardatza –esan du–, eta Euskadi 2020 Gobernuaren programan jasotako lege berriak euskal kooperatiba-eredua sustatzeko, haren lehiakortasuna hobetzeko eta lehiatu behar duten egoera eta merkatu berrietara egokitzeko helburuan eragiten du”.

Iturria: Irekia