Euskadiko Ekonomia Solidarioaren entitateen 2019ko Auditoria Soziala

29 azaroa, 2019 | Kategoriarik gabe

Ekonomia Solidarioak aurten ere bihotza erakusten du #Auditoria Soziala-ren bitartez, ESaren 6 printzipioak neurtzen dituena: ekitatea, lana, ingurugiro jasangarritasuna, irabazi asmorik gabea, lankidetza eta inguruarekiko konpromisoa. Aurten, 70 entitatek #Auditoria Soziala bete dute. Euskadiko ESSan 20.600 pertsona hartzen dute parte, horietatik 3.100 langileak direlarik. Prozesu honetatik ateratako hainbat datu:

  • Ekitatea: erantzukizun postuen %62a emakumez beteta daude. Entitateen %94a hizkuntza ez sexista erabiltzen dute.
  • Lana: kontratuen %57a mugagabeak dira eta 5 entitatetik 4k langileentzat arreta emozionaleko eta zainketako guneak sortzen dituzte.
  • Ingurugiro jasangarritasuna: entitateen %83a produktuak eskuratzeko kontsumo arduratsuko irizpideak erabiltzen dituzte.
  • Irabazi asmorik eza: entitateek, diru-laguntzetatik jasotako euro bakoitzeko, 73 zentimo itzuli dituztela zerga eta gizarte segurantza kotizazioetan.
  • Lankidetza eta inguruarekiko konpromisoa: 4 entitatetik 3k, Merkatu Sozialean barne erosketak egiten ditu, eta erosketa hauek 7 milioi €koak dira.

EkonomiaSolidarioa -ren datuak ikuspegi feminista batetik irakurri nahi izanez gero, aurkitutako 5 arrakalekin infografia bat atera dugu.

Aurten, 3 informazio desberdin aurkeztuko dizkizuegu:

  • Laburpen-infografia
  • Txosten osoa
  • Ikuspuntu feminista duen infografia

Eskuratu dokumentu guztiak REAS Euskadiren web orrian.

Iturria: REAS Euskadi