“BGAEren dekretuaren berrikuntzak eta jasangarritasuna” jardunaldia

28 ekaina, 2024 | Kategoriarik gabe

Joan den ekainaren 14an “BGAEren dekretuaren berrikuntzak eta jasangarritasuna” izeneko jardunaldia egin zen Bilbon. Euskadiko BGAEen Federazioak antolatu zuen, eta hizlari gisa parte hartu zuten Jose Antonio Iturriozek, dekretuaren berritasun nagusiak aurkeztu zituenak, eta Luis Carlos Izquierdok, BGAEaren jasangarritasuna gaitzat izan zuena.

13/2024 Dekretuaren eta 2024ko otsailaren 13ko Aginduaren helburu nagusiak Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen (BGAE) araudia eguneratzea eta Europako azken jarraibideetara egokitzea dira. BGAEen inbertsiorako egokiak diren aktiboak homologatu dira, konparatutako eta Europako araudien arabera, bereziki akziodunen inplikazio-politikari dagokionez (EB) 2017/828 Zuzentarauaren arabera, eta iraunkortasunaren dibulgazioari dagokionez, (EB) 2019/2088 Erregelamenduaren SFDRren arabera.

Inbertsioaren arloko aldaketa nagusien artean daude aktibo berriak sartzea, hala nola Amerikako ETFak, AKEak, Inbertsio Kolektibo Itxiko Erakundeak (IKIE), eta Europako funtsak, hala nola Europako Arrisku Kapitaleko Funtsak (EAKF), Europako Gizarte Ekintzailetzako Funtsak (EGEF) eta Europako epe luzerako inbertsio-funtsak (EIKF). Gainera, inbertsioen dibertsifikaziorako eta kongruentziarako muga eta baldintza berriak ezartzen dira, hala nola % 3ko muga Burtsako Merkatu Alternatiborako, % 5ekoa IKE negoziaezinetarako eta inbertsio askeko IKEetarako, zor subiranoaren mugen salbuespena, eta inbertsio-muga % 30etik % 40ra handitzea IKE batzuetarako.

Lotutako eragiketen arauketa gogortu egin da 203/2015 Dekretuan artikulu berri bat sartuta, eta salbuespen bat ezarri da sustatzailearen taldekoak ez diren arrisku-kapitaleko erakundeen batzordeetarako administrazio-gastuetan. Gainera, BGAEen publizitate kanpainetarako tramiteak erraztu dira. Finantza Politikako Zuzendaritzak aldaketa horiek gainbegiratzen ditu, BGAEen araudia modernizatu eta Europako eta sektoreko estandarrekin lerrokatzeko.

Jardunaldiaren beste puntu nagusietako bat BGAEen alorreko iraunkortasuna izan zen. Inbertsio jasangarri edo sozialki arduratsua (ISR) ingurumen-, gizarte- eta gobernantza-faktoreak (ASG) kontuan hartzean oinarritzen da. Ingurumen-faktoreek klima-aldaketa eta energia berriztagarriak hartzen dituzte barnean; gizarte-faktoreek giza eskubideak eta osasuna; eta gobernantzakoek enpresa-etika eta gardentasunari egiten diete erreferentzia. Europako iraunkortasun-araudia EBko Finantza Jasangarrien Ekintza Planaren bidez egituratzen da. Plan horrek jarduera ekonomiko jasangarriak sailkatzeko Europako taxonomia jasotzen du, bai eta Parisko akordioekin bat datozen SFDR eta erreferentzia-puntu erregelamenduak ere.

SFDR Erregelamenduak (Sustainable Finance Disclosure Regulation) finantza-erakundeentzako iraunkortasunari buruzko informazioa zabaltzean gardentasunari buruzko arauak ezartzen ditu. SFDRren 6., 8. eta 9. artikuluek honela sailkatzen dituzte inbertsio-planak beren iraunkortasunaren arabera: 9. artikulua inbertsio iraunkorreko helburuak dituzten planei buruzkoa da; 8. artikulua, ezaugarri iraunkorrak sustatzen dituzten planei buruzkoa; eta 6. artikulua, iraunkortasun-arriskuak barne hartzen dituzten planei buruzkoa. Gaur egun, 8. eta 9. artikuluetan sailkatutako planek EBko funtsen % 24,6 ordezkatzen dute, eta datorren urtean % 50era arte haztea espero da.

13/2024 Dekretuak milioi bat ondare baino gehiago dituzten BGAEak behartzen ditu beren inbertsioetan ASG faktoreak kontuan hartzen dituzten jakinaraztera. Informazio hori inbertsio-politikaren deklarazioan, urteko kudeaketa-txostenean, BGAEaren webgunean eta, aukeran, aurreikuspen-planen erregelamenduetan sartu behar da. Gainera, BGAEek beren bazterketa, integrazio edo inplikazio estrategiak deskribatu behar dituzte, eta inbertsio iraunkorreko politikaren edozein aldaketa islatu. Kontuan hartu behar diren ASG irizpideek alderdi sozialak eta ingurumenekoak, herrialde-arriskua eta iraunkortasun-faktoreei buruzko inbertsio-erabakien eragin kaltegarriak barne hartzen dituzte.

Iturria: OVES/GEEB