Banca Eticak 6 milioi eurotik gorako irabaziak izan zituen 2019an

15 maiatza, 2020 | Kategoriarik gabe

Iaz, 6 milioi 268 mila euroko irabazia izan zuen, bere historiako handiena, eta sendotasun-adierazleek hazten jarraitzen dute.

Anna Fasano presidenteak gogorarazi duenez, lortutako emaitzek “energia eta konfiantza ematen digute Banca Etica Espainian eta Italian gizarte-ekonomiaren zerbitzura jartzeko, 2020an, covid-19ren pandemiak eta mundu osoari eragiten dion atzeraldi handi batek markatuta. Gaur egun, are irmoago gaude finantza etikoak ekonomia berreraikitzen laguntzeko tresna gisa proposatzeko, pertsonen eskubideei eta osasunari lehentasuna emanez, ingurumena babestuz eta ahulenak barneratuz”.

Emaitza nagusiak:

  • URTEKO EMAITZA GARBIA: 6 milioi 268 mila euro. Emaitza garbia enpresa baten irabazi osoa (edo mozkina) da. Irabazi garbia kalkulatzeko, dirusarrerak hartuko dira kontuan eta honako hauek kenduko dira: langileen kostuak, gastu administratiboak, balio-galtzea eta kostuak, zergak barne.
  • KREDITUA: 004 milioi € (%8ko igoera 2018arekin alderatuta). Kredituak Banca Eticak bere entitate eta bezeroei ematen dizkien finantzazioak dira.
  • ZUZENEKO AURREZKI-BILKETA: 1.734 milioi € (%12ko igoera 2018arekiko). Zuzeneko gordailuak pertsona eta entitate bezeroen gordailuen batura dira: kontu korrontea, eperako gordailuak, gordailu ziurtagiriak. Bonuen maileguak ere kopuru osoan sartuta daude.
  • ZEHARKAKO AURREZKI-BILKETA: 706 milioi euro (%19ko igoera 2018arekiko). Zeharkako gordailuak nagusiki inbertsio etikoen funtsek ordezkatzen dituzten baloreen inbertsioa eta ezarpena dira
  • ROE (Ondarearen gaineko itzulera): ROEren %6,26 ondarearen gaineko itzuleraren gaineko indize ekonomikoa da, eta irabazi garbia ondareaz zatituz lortzen da (ROE = Irabazi garbia / Ondarea * 100).
  • CET 1:% 13,83 Common Tier Equity 1 arrazoia da kapital primarioaren eta arriskuaren arabera haztatutako aktibo guztien arteko erlazioa. Koefiziente hori banku baten sendotasuna ebaluatzeko eta kuantifikatzeko erabiltzen da. Europako Banku Zentralaren arauen arabera, Cet 1 erlazioak %8tik gorakoa izan behar du eta zenbat eta handiagoa izan sendotasuna handiagoa dela ulertzen da.
  • Kapitalaren guztizko Ratioa: %16,31 Kapitalaren guztizko Ratioa bankuaren erregulazio-kapitalaren eta erakundeak bezeroei emandako maileguen arteko erlazioa da, beren arriskuaren arabera haztatuta.
  • Kobratu ezin diren zorren tasa garbia: %0,64. Kobratu ezin diren zor garbiak kobratu beharreko kontuak dira, zordunak kaudimengabezian daudelako. Italiako banku-sistemaren batezbestekoa% 1,69 da, eta Espainiakoa, berriz,% 4,8.

Iturria: Banca Etica