Entitate kopuruen datu agregatuak.

Erabileremua

Entitateak: Elkarteak eta Fundazioak

Informazioa

Izenburua

Entitate kopuruen datu agregatuak.

Iturria

Geuk Egina. Las Cuentas de la Economía Social: Magnitudes y financiación del Tercer Sector en España, 2005. Director: José Luis García Delgado, Civitas, 2009; Rey, M., Álvarez J.L. e INAEF (2011): El sector fundacional español, datos básicos, Asociación Española de Fundaciones; Eustat eta OpenData.

Oharra

Taula honek Euskal Herriko Elkarte eta Fundazio kopurua aurkezten du 2001, 2005, eta 2009-2019 urteetarako, eta banaketa sektoriala 2011-2022 urterako.

Eremu geografikoa

Euskal Autonomi Erkidegoa