Erakunde eta elkartu kopurua Gizarte Aurreikuspen Erakundeetan, Euskal Herriko Borondatezko Aurreikuspen Sozialeko Erakundeak.

Erabileremua

Entitateak: Gizarte-Aurreikuspen Mutualitateak

Informazioa

Izenburua

Erakunde eta elkartu kopurua Gizarte Aurreikuspen Mutualitateetan, Euskal Herriko Borondatezko Aurreikuspen Sozialeko Erakundeak.

Iturria

Geuk Egina. Memoria Estadístico Contable de las Entidades de Previsión Social Voluntaria, EPSV. 2002, 2003 eta 2004; La Previsión Social Complementaria en Euskadi. 2005 eta 2006. Eusko Jaurlaritzako Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Saileko Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza; eta García delgado, J.L. (2009): Las Cuentas de la Economía Social. Magnitudes y Financiación del Tercer Sector en España, 2005. Civitas, Madrid; Monzón Campos, J.L. (2010): Las grandes cifras de la Economía Social en España. Ámbito, entidades y cifras clave. Año 2008, Ciriec-España, Valencia; eta Euskadiko Gizarte-Emendiotarako Borondatezko Erakundeen Baterakundea.

Oharra

Taula honetan Gizarte Aurreikuspen Mutualitate, Euskal Herriko Borondatezko Aurreikuspen Sozialeko Erakunde (Euskal Herriko BASE), erakunde eta elkartu kopurua. Zehazki, Euskal Herriko BASE erakunde eta elkartu kopuru totala eta modalitate bakoitzerako kopuruak. Guztia, 1998-2021 urteek osatzen duten epealdia kontuan hartuta.

Eremu geografikoa

Euskal Autonomi Erkidegoa