Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen enplegua

Erabileremua

Enplegua: Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeak (BGAE)

Informazioa

Izenburua

Borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateen enplegua

Iturria

Guk egina. Ogasun eta Finantza Departamentuaren datuetan oinarrituta. Eusko Jaurlaritzak

Oharra

Taula honetan BGAEetako erakundeen kopurua eta sexuaren araberako enpleguaren banaketa jaso dira. Hori guztia 2008-2021 aldia kontuan hartuta.

Eremu geografikoa

Euskal Autonomi Erkidegoa