Enplegu eta boluntarioen datu agregatuak.

Erabileremua

Enplegua: Elkarteak eta Fundazioak

Informazioa

Izenburua

Enplegu eta boluntarioen datu agregatuak.

Iturria

Geuk Egina. García Delgado, J. (2009): Las Cuentas de la Economía Social. Magnitudes y Financiación del Tercer Sector en España, 2005. Civitas, Madrid; Zerbitzuen eta Araubide Juridikoen Zuzendaritza (2012): Gizarte Ekonomiako Estatistikak 2010. Enplegu eta Gizarte Gaietarako Saila, Eusko Jaurlaritza Vitoria-Gasteiz; 2020ko Euskal Ekonomia Sozialaren estatistikak eta 2021eko emaitzen aurrerapena. Lan eta Enplegu Departamentua. Eusko Jaurlaritza. Eustat eta OpenData.

Oharra

Taula honek Euskal Herriko Elkarte eta Fundazio kopurua aurkezten du erreghistratutako entitate aktibo eta inaktiboak bereiziz, enplegua dutenak eta ez dutenak bereiziz eta enplegu kopurua zehaztuz, eta boluntarioak duten eta ez dutenak bereiziz eta boluntario kopurua zehaztuz. Guztia, 2005 eta 2010-2022 urteetarako.

Eremu geografikoa

Euskal Autonomi Erkidegoa