1.1.1 Zifra Orokorrak

Erabileremua

Enplegua: Euskal Gizarte Ekonomiako zifra agregatuak (Kooperatibak eta Lan Sozietateak)

Informazioa

Izenburua

1.1.1 Zifra Orokorrak

Iturria

Geuk Egina. Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministeritza. Estatuko Enplegu Idazkaritza. Lan Autonomoaren, Gizarte Ekonomiaren eta Enpresen Erantzunkizun Sozialaren Zuzendaritza Orokorra.

Oharra

Taula honetan Gizarte Ekonomiako ikusmolde tradizionalean (Kooperatibak eta Lan Sozietateak) oinarritutako datuak aurkezten ditu. Zehazki, bi era juridikoentzako enpresa eta langile kopuruak agertzen dira, eta gainera, Lan Sozietate mota ezberdinetarako (Mugatauk eta Anonimoak) aldagai hauen banaketa burutzen da. Guztia, 2000-2019, biak barne, epealdia kontuan hartuta. Oharra: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak Gizarte Segurantzan inskribatutako kooperatiba-sozietateei eta lan-sozietateei buruz dituen datuen azken eguneratzea 2020ko bigarren seihilekoari dagokio. GEEB/GEEBren azken eguneratzea 202312.15

Eremu geografikoa

Euskal Autonomi Erkidegoa