1.1.2 Gizarte Ekonomiako Sektorekako enpleguak

Erabileremua

Enplegua: Euskal Gizarte Ekonomiako zifra agregatuak (Kooperatibak eta Lan Sozietateak)

Informazioa

Izenburua

1.1.2 Gizarte Ekonomiako sektorekako enpleguak

Iturria

Geuk Egina. Gizarte Ekonomiako Estatistikak 2002. Txosten Orokorra (2001-2002 Biurtea); Gizarte Ekonomiako Kontuak 2004. 2003-2004 Biurteko Txostena; Gizarte Ekonomiako Estatistikak 2006. 2004-2006 Biurteko Txostena. Eusko Jaurlaritza. Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila. Azterlan eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritza; Gizarte Ekonomiako Estatistikak 2008. 2006-2008 Biurteko Txostena. Eusko Jaurlaritza. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. Zerbitzuen eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritza; eta Gizarte Ekonomiako Estatistikak 2010. 2008-2010 Biurteko Txostena. Eusko Jaurlaritza. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. Zerbitzuen eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritza. Gizarte Ekonomiaren Estatistika 2012 eta 2013ko aurrerapena. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. Zerbitzu Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza. 2014 urteko Gizarte Ekonomiaren Estatistika eta 2015eko aurrerapena. Eusko Jaurlaritza. Enplegu eta Gizarte Politiken Saila. 2016 urteko Gizarte Ekonomiaren Estatistika eta 2017eko aurrerapena. Eusko Jaurlaritza. Enplegu eta Gizarte Politiken Saila. 2018 urteko Gizarte Ekonomiaren Estatistika eta 2019ko aurrerapena. Eusko Jaurlaritza. Enplegu eta Gizarte Politiken Saila

Oharra

Taula honetan Gizarte Ekonomiako ikusmolde tradizionalean (Kooperatibak eta Lan Sozietateak) oinarritutako datuak aurkezten ditu. Zehazki, enplegu total aeta jarduera sektore bakoitzeko enpleguak aurkezten dira, eta gainera, Euskal Autonomi Erkidegoko biztanleri osoa aurkezten da eta Euskal Gizarte Ekonomiak duen partehartzea edo portzentaia kalkulatzen da. Guztia, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 eta 2018 urteetarako.

Eremu geografikoa

Euskal Autonomi Erkidegoa