Ondarea, kuotak eta inbertsioak Gizarte Aurreikuspen Erakundeetan, Euskal Herriko Borondatezko Aurreikuspen Sozialeko Erakundeak.

Erabileremua

Datu Ekonomikoak: Gizarte-Aurreikuspen Mutualitateak

Informazioa

Izenburua

Ondarea, kuotak eta inbertsioak Gizarte Aurreikuspen Mutualitateetan, Euskal Herriko Borondatezko Aurreikuspen Sozialeko Erakundeak.

Iturria

Geuk Egina. Eusko Jaurlaritzako Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Saileko Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritzako Txostenak eta Euskadiko Gizarte-Emendiotarako Borondatezko Erakundeen Baterakundea.

Oharra

Taula honetan Gizarte Aurreikuspen Erakundeen, Euskal Herriko Borondatezko Aurreikuspen Sozialeko Erakunde (Euskal Herriko BASE), datu ekonomikoak aurkezten dira. Zehazki, ondarea eta kuotak BGAE motaren arabera, eta inbertsioak inbertsio motaren. Guztia, 1998-2016 urteek osatzen duten epealdia kontuan hartuta.

Eremu geografikoa

Euskal Autonomi Erkidegoa