GIZATEA.ra (Gizarteratzeko eta Laneratzeko Euskadiko Enpresen Elkartea) elkartutako Laneratze Enpresen sarrera iturriak

Erabileremua

Datu Ekonomikoak: Laneratze Enpresak

Informazioa

Izenburua

GIZATEA.ra (Gizarteratzeko eta Laneratzeko Euskadiko Enpresen Elkartea) elkartutako Laneratze Enpresen sarrera iturriak

Iturria

Geuk Egina. GIZATEA.ren (Gizarteratzeko eta Laneratzeko Euskadidko Enpresen Elkartea) Datu Baseak.

Oharra

Taula honetan GIZATEA.ra elkartutako Laneratzeko Enpresen diru sarrera iturrien inguruko datuak aurkezten dira, eta konkretuki, enpresen jardueraren bidez lortutako diru sarreren zenbatekoa, hau da, fakturazioa; dirulaguntzak eta beste sarrera kontzeptu batzuk. Guztia, 2007-2021 urteak osatzen duten epealdia kontuan hartuta.

Eremu geografikoa

Euskal Autonomi Erkidegoa