Galdu-Irabazien kontua

Erabileremua

Datu ekonomikoak: Enplegu Zentru Bereziak

Informazioa

Izenburua

Galdu-Irabazien kontua

Iturria

Geuk Egina. EHLABE.ko (Euskal Herriko Lan Babestuaren Elkartea) datuak.

Oharra

Taula honetan Enplegu Zentru Berezien galdu-irabazien kontu analitikoa aurkezten da. Guztia, 2007-2018 urteetarako.

Eremu geografikoa

Euskal Autonomi Erkidegoa