3.1. Euskal Gizarte Ekonomiako zifra agregatuak (Kooperatibak eta Lan Sozietateak)