Jurisprudentzia

Europar Batasuneko Justizia Auzitegi Nagusiko Epaiak

 • Europar Batasuneko Justizia Auzitegi Nagusiko Epaia, 2006ko maiatzaren 2koa, 2006/C143/09 Zbk., Gaia C-436/03, Europar Kooperatibak sortzeko oinarri juridikoen legezkotasunari eta (CE) 1435/2003 Erreglamenduaren legezkotasun eta indarrean egoteari buruzkoa.
 • Europar Batasuneko Justizia Auzitegi Nagusiko Epaia, 2008ko azaroaren 13koa, 2009/C6/10 Zbk., Gaia C-324/07, udalez gaindiko Kooperatiba Sozietate bati Udal adjudikaziori buruzkoa

Konstituzio Auzitegi Epaiak

Kreditu Kooperatibei buruzkoak:

 • Konstituzio Auzitegiko Epaia Zbk. 72/1983, uztailaren 29koa.
 • Konstituzio Auzitegiko Epaia Zbk. 44/1984, martxoaren 27koa.
 • Konstituzio Auzitegiko Epaia Zbk. 77/1985, ekainaren 27koa.
 • Konstituzio Auzitegiko Epaia Zbk. 155/1993, maiatzaren 6koa.
 • Konstituzio Auzitegiko Epaia Zbk. 204/1993, ekainaren 17koa.
 • Konstituzio Auzitegiko Epaia Zb.k 235/1999, abenduaren 16koa.
 • Konstituzio Auzitegiko Epaia Zbk. 275/2002, azaroaren 16koa.
 • Konstituzio Auzitegiko Epaia Zbk. 291/2005, azaroaren 10koa.

Lurraldetasun irizpideei buruzkoak

 • Konstituzio Auzitegiko Epaia Zbk. 72/1983, uztailaren 29koa.
 • Konstituzio Auzitegiko Epaia Zbk. 329/1993, azaroaren 12koa.
 • Konstituzio Auzitegiko Epaia Zbk. 102/1995, ekainaren 26koa.
 • Konstituzio Auzitegiko Epaia Zbk. 132/1998, ekainaren 22koa.
 • Konstituzio Auzitegiko Epaia Zbk. 65/1998, martxoaren 18koa.

Euskal Autonomi Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Epaiak

 • Euskal Autonomi Erekidegoko Auzitegi Nagusiko Epaia Zbk.423/1999, 1999ko maiatzaren 20koa, bereziki babestutako kooperatibak inbertsio produktiboak edo ingurugiroaren babeserako inbertsiogatiko erreserba zuzkiduren kenkarian onuradun moduan barneratzeari buruzkoa.
 • Euskal Autonomi Erekidegoko Auzitegi Nagusiko Epaia Zbk. 354/2007, 2007ko maiatzan 17koa, Kreditu Kooperatiben ikuskaritza eta kontrolari buruzkoa.
 • Euskal Autonomi Erekidegoko Auzitegi Nagusiko Epaia Zbk.350/2008, 2008ko ekainaren 16koa, “cash flow”a kapital errendimendutzat hartzea, kooperatiba-itzulkin moduan, eta ondorioz, ez kengarri izateari buruzkoa

Auzitegi Goreneko Sententziak

*Kronologia ordena

KOOPERATIBAK

 • AGA 2022ko urtarrilaren 25 (Soziala) (JUR 2022/53690)
 • AGA 2022ko apirilaren 27 (Soziala) (JUR 2022/168279)
 • AGA 2022ko urtarrilaren 19 (Zibila) (JUR 2022/42332)
 • AGA 2022ko otsailaren 16 (Zibila) (JUR 2022/80976)
 • AGA 2021eko abenduaren 1 (Zibila) (RJ 2021/5667)
 • AGS 232/2022, martxoaren 14 (Penala) (RJ 2022/1515)
 • AGA 2021eko abenduaren 15 (Soziala) (JUR 2022/395897)
 • AGA 2022ko urtarrilaren 25 (Soziala) (JUR 2022/53690)
 • AGA 2022ko apirilaren 27 (Soziala) (JUR 2022/168279)
 • AGA 2021eko abenduaren 1 (Zibila) (RJ 2021/5667)
 • AGA 2022ko urtarrilaren 19 (Zibila) (JUR 2022/42332)
 • AGA 2022ko otsailaren 16 (Zibila) (JUR 2022/80976)
 • AGA 2021eko abenduaren 15 (Soziala) (JUR 2021/395897)
 • AGS 229/2021, apirilaren 27 (Zibila) (RJ 2021/1907)
 • AGS 231/2021, apirilaren 27 (Zibila) (RJ 2021/1891)
 • AGS 488/2021, uztailaren 6 (Zibila) (RJ 2021/3074)
 • AGS 364/2021, maiatzaren 26 (RJ 2021/2520)
 • AGS 411/2021, maiatzaren 12 (Penala) (RJ 2021/2496)
 • AGS 486/2021, ekainaren 3 (Penala) (RJ 2021/3160)
 • AGS 411/2021, maiatzaren 12 (Penala) (RJ 2021/2496)
 • Autoa 2021eko apirilaren 21 (JUR 2021/137598)
 • AGS 488/2021, ekainaren 6 (Zibila) (RJ 2021/3074)
 • AGS 222/2021, apirilaren 20 (Zibila) (RJ 2021/1532)
 • AGS 229/2021, apirilaren 27 (Zibila) (RJ 2021/1907)
 • AGS 231/2021, apirilaren 27 (Zibila) (RJ 2021/1891)
 • AGS 364/2021, maiatzaren 26 (RJ 2021/2520)
 • AGS 486/2021, ekainaren 3 (Penala) (RJ 2021/3160)
 • AGS 289/2020, ekainak 11 (zibila) (RJ 2020/1592)
 • AGA 2020ko irailaren 17 (soziala) (JUR 2020/290882)
 • AGA 2020ko irailaren 9 (soziala) (JUR 2020/277487)
 • AGS 752/2020, irailaren 10 (soziala) (RJ 2020/3888)
 • AGA 2020ko irailaren 29koa (soziala) (JUR 2020/291942)
 • AGS 1235/2020, urriaren 1 (Admi. Auzi-Prozes) (RJ 2020/3535)
 • AGS 289/2020, ekainaren 11 (zibila) (RJ 2020/1592)
 • AGS 181/2020, 2020ko otsailaren 12 (Admi. Auzi-Prozes) ) (RJ 2020/386)
 • AGS 269/2020, 2020ko otsailaren 25 (Admi. Auzi-Prozes) (RJ 2020/602)
 • AGS 126/2020, 2020ko otsailaren 26 (zibila) (RJ 2020/593)
 • AGA 2019ko irailaren 25 (JUR 2019/276485)
 • AGA 2019ko apirilaren 10 (zibila) (JUR 2019/127001)
 • AGA 2019ko maiatzaren 8 (zibila) (JUR 2019/155240)
 • AGS 260/2019, 2019ko maiatzaren 24 (penala) (RJ 2019/3095)
 • AGS 416/2019, 2019ko irailaren 24 (penala) (RJ 2019/3687)
 • AGS 98/2019, 2019ko otsailaren 7 (soziala) (RJ 2019/1002)
 • AGS 634/2019, 2019ko irailaren 17 (soziala) (RJ 2019/3803)
 • AGS 754/2019, 2019ko azaroaren 6 (soziala) (RJ 2019/5435)
 • AGS 347/2019, 2019ko maiatzaren 8 (soziala) (RJ 2018/2389)
 • AGS 337/2019, 2019ko martxoaren 13 (Admi. Auzi-Prozes) (RJ 2019/1093)
 • AGS 2018ko ekainaren 19koa (Admi. Auzi-Proz.) (RJ 2018, 3718)
 • AGA 2018ko ekainaren 26koa (Soziala) (JUR 2018, 191177)
 • AGS 2018ko apirilaren 24koa (Soziala) (RJ 2018, 2006)
 • AGS 2018ko urtarrilaren 24koa (Zibila) (JUR 2018, 31654)
 • AGS 2018ko apirilaren 24koa (Soziala) (RJ 2018, 2006)
 • AGS 2018ko maiatzaren 18koa (Soziala) (RJ 2018, 2747)
 • AGA 2017ko irailaren 18koa (Admi. Auzi-proz.) (JUR 2017, 238341)
 • AGA 2017ko azaroaren 8koa (Zibila) (JUR 2017, 282970)
 • AGA 2017ko uztailaren 5ekoa (Soziala) (JUR 2017, 201742)
 • AGA 2017ko uztailaren 18koa (Soziala) (JUR 2017, 200900)
 • AGA 2017ko uztailaren 18koa (Soziala) (JUR 2017, 200900)
 • AGS (Zigor arloa) 2016ko martxoaren 17 (RJ 2016, 1096)
 • AGS (Zibila) 2016ko uztailaren 7koa (RJ 2016, 2898)
 • AGS (Zibila)2016ko uztailaren 12koa (RJ 2016, 3562)
 • AGS (Zibila) 2016ko uztailaren 14koa (RJ 2016, 3562)
 • AGS (Soziala) 2016ko azaroaren 8koa (RJ 2016, 5745)
 • AGS (Admi. Auzi-proz) 2016ko azaroaren 10ekoa (RJ 2016, 5745)
 • AGS (Admi. Auzi-proz) 2016ko azaroaren 10ekoa (RJ 2016, 6377)
 • AGS (Admi. Auzi-proz) 2016ko azaroaren 10ekoa (RJ 2016, 6375)
 • AGS (Zibila) 2016ko azaroaren 21ekoa (RJ 2016, 5730)
 • AGS (Soziala) 2016ko azaroaren 22koa (RJ 2016,6089)
 • AGS (Zibila) 2016ko azaroaren 24koa (RJ 2016, 5639)

LAN SOZIETATEAK

 • AGA 2022ko apirilaren 27 (Soziala) (JUR 2022/169035)

 • AGS 507/2017 znbk., uztailaren 4koa (Penala) (RJ 2017, 4128)

 • AGS (Soziala) 2016KO apirilaren 29 (RJ 2016, 2022)
 • AGS (Soziala) 2016ko uztailaren 14koa (RJ 2016, 4085)

BORONDATEZKO AURREIKUSPEN SOZIALEKO ERAKUNDEAK

 • AGS 988/2017 znbk., ekainaren 5ekoa (Admi. Auzi-proz.) (RJ 2017, 2796)
 • AGS 1880/2017 znbk., azaroaren 30ekoa (Admi. Auzi-proz.) (RJ 2017, 5133)
 • AGS (Admi. Auzi-proz.) 2016ko martxoaren 2

ELKARTEAK ETA FUNDAZIOAK

 • AGS 925/2021, abenduaren 23 (Zibila) (RJ 2021/5211)

 • AGS 434/2020, ekainaren 15 (zibila) (RJ 2020/2690)

 • AGS 782/2019, 2019ko ekainaren 6 (Admin. Auzi-Prozes) (RJ 2020/602)
 • AGS 181/2019, 2019ko martxoaren 21 (zibila) (RJ 2019/1124)
 • AGS 2018ko martxoaren 16koa (Admi. Auzi-Proz.) (RJ 2018, 3718)
 • AGS 1053/2017 znbk., ekainaren 14koa (Admi. Auzi-Proz.) RJ 2017, 3161)
 • AGS 1972/2017 znbk., abenduaren 14koa (Admi. Auzi-Proz.) (JUR 2017, 312741)
 • AGS 1002/2017 znbk., ekainaren 6koa (Admi. Auzi-Proz.) (RJ 2017, 2739)
 • AGS 1119/2017 znbk., ekainaren 26koa (Admi. Auzi-Proz) (RJ 2017, 3010)
 • AGS 1624/2017 znbk., urrairen 26koa (Admi. Auzi-Proz.) (RJ 2017, 4542)
 • AGS 1188/2017 znbk., uztailaren 7koa (Admi. Auzi-Proz.) (RJ 2017, 4161)
 • AGS 862/2017 znbk., azaroaren 7koa (Soziala) (JUR 2017, 288188)
 • AGS (Admi. Auzi-proz.) 2016ko otsailaren 15 (RJ 2016, 685)
 • AGS (Admi. Auzi-proz.) 2016ko martxoaren 3 (RJ 2016, 819)
 • AGS  (Zibila) 2016ko martxoaren 15 (RJ 2016, 952)
 • AGS (Admi. Auzi-proz.) 2016ko martxoaren 31 (RJ 2016, 2194)
 • AGS (Admi. Auzi-proz.) 2016ko apirilaren 1 (JUR/2016/75663)
 • AGS (Admi. Auzi-proz.) 2016ko apirilaren 26 (RJ/2016/99160)
 • AGS (Zibila) 2016ko maiatzaren 18 (JUR/2016/117487)
 • AGS (Zibila) 2016ko ekainaren 15 (JUR/2016/138734)
 • AGS (Zibila) 2016ko uztailaren 7koa (RJ 2016, 2893)
 • AGS (Soziala) 2016ko uztailaren 19koa (RJ 2016, 4389)
 • AGS (Zibila) 2016ko irailaren 14koa (RJ 2016, 4110)
 • AGS (Admi. Auzi-proz) 2016ko azaroaren 8koa (RJ 2016, 5816)
 • AGS (Admi. Auzi-proz) 2016ko ekainaren 2koa (RJ 2016, 3481)
 • AGS (Soziala) 2016ko ekainaren 30ekoa (RJ 2016, 3598)