Euskal Autonomi Erkidegoan indarrean dagoen esparru juridikoa

Gizarte Ekonomia:

Kooperatibak:

Elkarteak eta Fundazioak:

Gizarteratze Enpresak eta Enplegu Zentru Bereziak:

Eraldaketarako Nekazal Elkarteak:

Gizarte Ekonomiako Finantza Entitateak: