REJIES Sarearen V. Topaketa: “Gizarte Ekonomiaren eta enpresa sozialaren ikerketan aurrerapausoak”