GIZARTE AURREIKUSPEN OSAGARRIAREN HEDADURA ENPRESAREN EREMUAN JARDUNALDIA