Erabilera lagapeneko Etxebizitza Kooperatiben eredua: aukerak eta esperientziak